670 304 273
info@ladulaparticipacio.com

URBANISME I TERRITORI

URBANISME I TERRITORI

 

La participació ciutadana ha de ser un mecanisme per fomentar la co-construcció de les polítiques públiques així com per contribuir a dissenyar la ciutat entre tots els seus veïns i veïnes.

Desenvolupem diferents tipus de processos participatius en l’àmbit urbà, atenent als reptes i fenòmens que caracteritzen hui el territori. Generem grups promotors de veïns/es que impulsen uns processos basats en els coneixements que la ciutadania posseeix sobre el seu entorn.

 

Rehabilitació de barris
La rehabilitació juga un paper central en l’urbanisme d’avui. És necessari enfrontar-la de manera participativa i inclusiva, comptant amb la diversitat d’agents locals
Espais en desús
Els darrers anys han deixat un bon nombre d’espais urbans sense ús, que esdevenen una oportunitat per a l’activació ciutadania i fórmules de gestió innovadores
Mobilitat
Desenvolupament participatiu de plans i accions de mobilitat a partir de la importància de plantejaments com l’accessibilitat, la complementarietat, l’espai públic o les cures
Medi ambient
Assessoria tècnica i dinamització de processos participatius en l’ordenació del territori i el desenvolupament rural. Implementació d’Agendes 21 i Plans de gestió dels recursos naturals