670 304 273
info@ladulaparticipacio.com

RECERCA I FORMACIÓTravel

RECERCA I FORMACIÓ

 

Des de la Dula desenvolupem diferents eines per al desenvolupament local i la transformació urbana que abasteixen també la recerca socioterritorial i la formació. Aquestes poden complementar processos participatius o altres iniciatives d’intervenció en el territori, com ara el treball amb grups socials concrets.

 

Recerca
Realització d’investigació qualitativa per conèixer els posicionaments i pràctiques de la ciutadania a través d’entrevistes, grups de discussió i observació participant
Formació
Desenvolupaments de cursos i tallers, amb diferents formats, sobre temàtiques vinculades a l’esfera de la ciutat i el territori
Assessorament a tècnics
Accions formatives amb tècnics municipals sobre metodologies participatives per facilitar la implicació i impuls de processos participatius en l’àmbit local
Avaluació
Avaluacions orientades  a identificar bones pràctiques per poder aportar claus de millora que faciliten la presa de decisions de processos, estratègies i projectes