670 304 273
info@ladulaparticipacio.com

Pla de dinamització de l’horta de la Partida de Dalt

Pla de dinamització de l’horta de la Partida de Dalt

Partidadedalt

L’Horta de la Partida de Dalt se situa al Nord-oest de la ciutat de València, entre els barris de Campanar i Benimàmet. La zona limita també amb els municipis de Mislata i Paterna. L’any 2013 es van realitzar una sèrie de tallers participatius amb el veïnat de Campanar per diagnosticar necessitats de la partida i realitzar propostes de millora.

El pla pivota sobre tres estratègies de treball. En primer lloc, es va apostar per la potenciació de l’activitat agrícola a través de la millora de la comercialització del producte local. Per això, es van llançar una sèrie de propostes, com ara la creació d’un mercat de venda directa o la creació d’una marca que identificara els productes de la zona. En segon lloc, es va assenyalar la promoció del condicionament, senyalització i rehabilitació del gran nombre d’actius patrimonials existents a la zona, especialment el Molí dels Frares. Per últim, es van articular mesures per millorar la divulgació dels valors agrícoles i culturals de la Partida de Dalt, principalment a través de la creació d’una ruta esportiva per a gaudir de l’entorn.

Posteriorment, es va crear el grup de treball per la Partida de Dalt, que agrupa a associacions, veïns i llauradors de la zona amb la finalitat d’implementar les mesures que van sorgir dels tallers. Aquesta taula ha incorporat nous agents i també més propostes d’accions, com la recuperació de la memòria oral de les dones llauradores o l’ús d’hortes per a la formació de persones en exclusió social.