670 304 273
info@ladulaparticipacio.com

LA DULA

LA DULA

La dula som un estudi de sociologia que treballem en la generació de recursos i processos per a la participació ciutadana, entesos com a eina per al desenvolupament local. S’acostem preferentment a la intervenció en el territori des dels àmbits de l’urbanisme, l’acció comunitària i la cultura, eixos que considerem fonamentals per a la millora dels diversos entorns on actuem.

Les iniciatives de la Dula parteixen dels vincles de cooperació que establim les persones. Llavors, tractem d’activar pràctiques socials innovadores així com potenciar les dinàmiques i xarxes locals existents als llocs on intervenim. Per acomplir-ho, combinem la implementació de metodologies participatives rigoroses amb propostes de caràcter creatiu.

La Dula, en moltes comarques del nostre territori, és un terme que es refereix tant a una pràctica veïnal com a un espai determinat. Es tractava de l’acte de recollida, transitant pels carrers del municipi, del diferent bestiar que cada família tenia per a la seua subsistència. Aquest era acompanyat sovint a terrenys comunals, que també es coneixen amb el mateix nom. Així, és una idea que certament vincula les pràctiques col•laboratives del veïnat, la gestió comunitària dels recursos i la memòria local. Precisament, en la cruïlla de tals àmbits, habita aquest estudi i, des d’ells, entenem la nostra feina.