670 304 273
info@ladulaparticipacio.com

ACCIÓ COMUNITÀRIA

ACCIÓ COMUNITÀRIA

 

Entenem l’acció comunitària com un ampli ventall de plantejaments i eines per a la millora integral dels veïns i veïnes d’un barri. Açò abasteix una diversitat d’estratègies, que es deuen escollir atenent a les característiques del territori.

Entre aquestes, treballem amb la planificació participativa, la mediació comunitària, l’enfortiment i dinamització de l’associacionisme local o la capacitació de grups en riscs d’exclusió. També realitzem iniciatives amb grups poblacionals específics, com ara els i les joves, les persones majors, etc.

 

Plans comunitaris
Processos participatius per a la millora de la qualitat de vida i el benestar social en l’àmbit local mitjançant el desenvolupament d’estratègies integrals
Convivència
Iniciatives de mediació per reduir els conflictes entre grups poblacionals alhora que es fomenten espais de trobada i identitats compartides
Salut comunitària
Creació de metodologia adaptada per tal de millorar l’accés d’informació a la població en els diferents programes de promoció de salut
Gènere i cures
Creació de polítiques públiques des de la mirada de gènere, atenent a la centralitat i coresponsabilitat en les cures i el disseny igualitari de l’espai públic